Sengoku Strays (戦國ストレイズ) v1-9 (ONGOING)

Associated Names:
戦國ストレイズ
戰國 Strays
戰國STRAYS-時空迷遊抄
Lạc Vào Chiến Quốc
War Land Strays
Warring States Strays

Author/Artist
NANAMI Shingo (七海 慎吾)

Uploaded
Sengoku Strays v01.rar
Sengoku Strays v02.rar
Sengoku Strays v03.rar
Sengoku Strays v04.rar
Sengoku Strays v05.rar
Sengoku Strays v06.rar
Sengoku Strays v07.rar
Sengoku Strays v08.rar
Sengoku Strays v09.rar

Datafile
Sengoku_Strays_v01-05.rar
Sengoku_Strays_v06-09.rar

Leave a Reply